Category Archives: Ingatlanjog

Fontos változások a földforgalomban!

A Földforgalmi tv. 2023. május 1-én hatályba lépő módosítása fontos változást tartalmaz mezőgazdasági ingatlanokhoz kapcsolódóan: A jövőben az agárkamara csak akkor adja áldását az ingatlan adásvételéhez, ha a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül nem  haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén a kamara honlapján nyilvánosságra hozott, a  Read more

A szomszéd rétje – a szomszédjogok

A mindennapi együttélés számos konfliktus forrása lehet, ezeket igyekeznek megelőzni, illetve vita esetére iránymutatást adni a szomszédjogokkal foglalkozó jogi rendelkezések. A jó szomszédi viszony megőrzésén túl az élet- és vagyonbiztonságot is szolgálja az a rendelkezés, hogy a tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más  Read more

Kérem vissza! – az ajándék visszakövetelése

Ajándékot leggyakrabban közeli családtagjainknak, hozzátartozóinknak adunk, de általában mindenképpen olyan személyt kívánunk ingyenes juttatásban részesíteni aki valamilyen szempontból fontos számunkra. Ha ellenértéket nem is várunk az ajándékért, de bizonyos elvárásaink lehetnek a megajándékozottal szemben, amelyeket adott esetben az ajándék visszakövetelése körében érvényre is juttathatunk. Az, hogy egyszerűen meggondoltuk magunkat az  Read more

Három sör, két pálinka, egy adásvételi szerződés?

Köztudomású tény, hogy az alkohol hatása alatt álló ember képességei csökkennek. Az alkohol befolyásolhatja az érzékelést, a gondolkodást, az ítélőképességet és az érzelmeket. Ha ingatlanok kapcsán azért ritkábban is, de ingóságok kapcsán gyakrabban megeshet, hogy valaki ittas állapotban köt jogügyletet. Azzal általában tisztában van mindenki, hogy mi a jogkövetkezménye annak,  Read more

Vinné a szomszéd a lakásomat! – az elővásárlási jogról

Elővásárlási jog (vagy ahogyan kevésbé szakszerűen nevezik: elővételi jog) kapcsán gyakran meglepetésként éri a szerződő feleket az, hogy annak előírásai nagyban korlátozhatják a felek szerződéses akaratát. Érthető a szerződő felek szándéka, hogy ha már sikerült egymással megállapodniuk egy ingatlan adásvételében, akkor végső soron köztük jöjjön létre a szerződés, hiszen a  Read more