Szakmai tevékenységünk

  • Decorative Scales of Justice in the Courtroom
  • polgári peres és nem peres ügyekben a jogi képviselet ellátása (pl. kártérítési és szerződéses, valamint tulajdonjoggal kapcsolatos jogviták)
  • ingatlanátruházási szerződések, végintézkedés készítése (pl. adásvétel, ajándékozási szerződés, végrendelet)
  • ingatlannal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyekben a jogi képviselet ellátása
  • ingatlanberuházások jogi ügyintézése
  • családjogi ügyek (pl. házassági bontóper, házassági vagyonjogi jogviták)
  • közigazgatási ügyek (pl. közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
  • cégeljárás (pl. cégalapítás, változásbejegyzés, állandó megbízással a cég jogi képviselete)