Több, mint 40 év tapasztalat

Több generációs ügyvédi irodánk, melyben mindketten egyéni ügyvédként dolgozunk,elsősorban
polgári,
munkaügyi,
családjogi,
közigazgatási,
cégjogi
peres és peren kívüli ügyekben áll több évtized óta a tisztelt jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink rendelkezésére.

Az okiratszerkesztésen és a bíróság előtti peres képviseleten kívül irodánk fő profilja a különböző gazdasági társaságok tartós megbízás keretében történő jogi képviselete, amely gazdasági társaságok között a néhány személyes bt.-től kezdve a több milliárdos éves forgalmat lebonyolító részvénytársaságig minden cégforma megtalálható.

Szakmai önéletrajzok

more
Az ügyvédek feladata
“Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.” Ügyvédi tv.
Az ügyvédek kötelessége
“Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.” Ügyvédi tv.

Bemutatkozás