Fontos változások a földforgalomban!

A Földforgalmi tv. 2023. május 1-én hatályba lépő módosítása fontos változást tartalmaz mezőgazdasági ingatlanokhoz kapcsolódóan:

A jövőben az agárkamara csak akkor adja áldását az ingatlan adásvételéhez, ha a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül nem  haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén a kamara honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben.

A településenkénti termőföld átlagár az alábbi linken elérhető:

https://www.nak.hu/tta

A Kamara honlapján közzétett, helyben szokásos átlagos forgalmi értékektől el lehet térni, azonban a 10%-ot meghaladó mértékű eltérés indokát a szerződésben fel kell tüntetni.

Az eltérés okaként a föld valamely előnyös tulajdonságát lehet figyelembe venni, melyeket a jogszabály felsorol. Ilyen előnyös tulajdonság lehet  a föld művelhetőség szempontjából kedvező alakja, fekvése, elhelyezkedése, megközelíthetősége, kedvező domborzati és lejtésviszonyai, vízjárási rendezettsége, jó kultúrállapota, öntözhetősége, kerítettsége, azonban nem lehet figyelembe venni bizonytalan, jövőbeni eseményeket és legalább részben a vevő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket.

Az adásvételi szerződés jóváhagyása iránti eljárás során a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására az eladó vagy megbízása alapján a vevő köteles bizonyítani a vételár értékének arányosságát.

Május 1-e után, ha tehát a föld adásvételi szerződésben a kialkudott vételár 10%-ot meghaladó mértékben eltér a Kamara honlapján közzétett, ott megismerhető helyben szokásos átlagos forgalmi értéktől, akkor annak indokáról nyilatkozni kell a szerződésben, az eltérés oka csak a jogszabályban rögzített lehet, és az eltérés okát igazolni kell.

Image by wirestock on Freepik