Ingatlanjog

Tevékenységünk az ingatlanokkal kapcsolatos okiratok és jogviták igen széles körére terjed ki, így azzal kapcsolatban csak egy példálózó felsorolást tudunk adni:

–       lakás vagy más ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés készítése

–       tartási, életjáradéki szerződés készítése

–       haszonélvezet alapítása, megszüntetése

–       vételi joggal, elővásárlási joggal kapcsolatos ügyintézés

–       közös tulajdon megszüntetése okirattal vagy peres eljárásban

–       egyéb, ingatlanokkal kapcsolatos peres ügyekben a jogi képviselet ellátása

–       telekalakítással, telekhatár rendezéssel kapcsolatos peres és perenkívüli ügyek

–       társasház alapítása, társasházzal kapcsolatos ügyekben a jogi képviselet ellátása

–       építési hatósági ügyek

–       építkezéssel kapcsolatos szavatossági ügyek

 

További információ:

szerződések

peres ügyek

közigazgatási ügyek

Hogyan bízhat meg bennünket?