Díjazás

Az Ügyvédi törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza az ügyvédi díjazásról:

9. § (1) Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.

(2) Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.

Tekintettel arra, hogy minden ügy más, a következő díjszabás csak tájékoztató jellegű:

Ingatlan tulajdonjogát érintő szerződéseknél (adásvétel, csere, ajándékozás stb.) az ügyvédi munkadíj az átruházott ingatlan értékének 0,5 %-a, de minimum
30.000 Ft.

Peres ügyekben általában az ügyvédi megbízási díj a pertárgy értékének 5%-a az eljárás jogerős befejezéséig.

Amennyiben a szerződés aláírására nem Egerben kerül sor, illetve tárgyalás megtartására nem Egerben vagy Füzesabonyban kerül sor, úgy utazási költségtérítést számítunk fel.

Comments are closed.