Hogyan bízhat meg bennünket

Megbízás szerződés készítésére

A szerződés előkészítéséhez szükséges információkat egyeztethetjük telefonon, e-mailen, de akár személyes találkozás során is, ennek során rögzíthetünk egy időpontot az okirat aláírására. A szerződés aláírásához szükséges időpont egyeztetésénél természetesen igyekszünk az ügyfelek igényeit figyelembe venni.

Megbízás perbeli vagy hatósági eljárásban való képviselet ellátására

Az első ügyvédi konzultáció célja, hogy az ügyintéző ügyvéd nagy vonalakban tájékozódni tudjon az ügy körülményeiről. Kérjük, hogy erre az alkalomra az üggyel kapcsolatos minden iratot hozzon magával. Ha az ügy bonyolultsága vagy az iratanyag mennyisége indokolja, előfordulhat, hogy néhány napot kérünk az előzetes jogi álláspont kialakítására.

Amennyiben az ügyben csupán jogi szakvéleményt kíván kérni, úgy a jogi tanácsadás szóban történik.

Az Ön előadása és az iratok áttekintése után tudjuk tájékoztatni arról, hogy elvállaljuk –e az ügyet, és amennyiben igen, azt milyen ügyvédi munkadíj és költségtérítés mellett. Amennyiben úgy látjuk, hogy ügyében eredmény elérése teljesen kizárt, ügyét elvállalni nem tudjuk. Amennyiben úgy látjuk, hogy az általunk megfelelőnek tartott ügyvédi munkadíj nem áll arányban az elérhető eredménnyel, úgy ügyét elvállalni nem tudjuk.

Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. Az ügyvédi megbízást – a tanácsadás kivételével – írásba, úgynevezett tényvázlatba foglaljuk. A tényvázlatban kikötjük, hogy egymás helyetteseként az ügyben eljárhatunk. Ezzel egyidejűleg szükséges, hogy aláírja részünkre a bíróság, hatóságok előtti eljáráshoz szükséges meghatalmazást.

Elérhetőségeink