Blog Archives

Szerződések készítése

Ingatlan szerződések Ingatlannal kapcsolatos szerződések  előkészítésekor az első lépés az ingatlan tulajdoni lapjának áttekintése, amelyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdoni helyzete és az ingatlanon fennálló terhek köre. A tulajdoni lap alapján tudjuk megmondani, hogy esetleg milyen további okiratokra lehet még szükség a szerződés elkészítéséhez (pl. meghatalmazás, jelzáloggal terhelt ingatlan esetén  Read more

Peres ügyek

Irodánk vállalja polgári peres eljárásban a jogi képviselet ellátását. Ahány életviszony, annyiféle jogvita keletkezhet a felek között, ezeket felsorolni lehetetlen, így most csak egy sematikus áttekintést szeretnénk adni egy polgári per menetéről. Az ügyvédi megbízást követően elsőként minden esetben ügyvédi felszólítással fordulunk a másik fél, a későbbi alperes felé. Ügyfeleinknek  Read more

Cégalapítás

Milyen cégformát válasszak? Betéti társaságot minimum két személy alapíthat, ahol az egyik alapító lesz a beltag, akinek a felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és egyetemleges, míg a másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben  Read more

Ingatlanjog

Tevékenységünk az ingatlanokkal kapcsolatos okiratok és jogviták igen széles körére terjed ki, így azzal kapcsolatban csak egy példálózó felsorolást tudunk adni: –       lakás vagy más ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés készítése –       tartási, életjáradéki szerződés készítése –       haszonélvezet alapítása, megszüntetése –       vételi joggal, elővásárlási joggal kapcsolatos ügyintézés  Read more

Családjog

A családjog területén irodánk elsősorban okiratszerkesztést végez (házassági vagyonjogi szerződés, házastársi közös vagyont megszüntető szerződés) valamint bontóperben (válóperben) és házassági vagyonjogi perben való képviseletet lát el. A házasság felbontásáról (a válóperről) néhány szóban: A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes  Read more