Blog Archives

Ingatlanjog

Tevékenységünk az ingatlanokkal kapcsolatos okiratok és jogviták igen széles körére terjed ki, így azzal kapcsolatban csak egy példálózó felsorolást tudunk adni: –       lakás vagy más ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés készítése –       tartási, életjáradéki szerződés készítése –       haszonélvezet alapítása, megszüntetése –       vételi joggal, elővásárlási joggal kapcsolatos ügyintézés  Read more

Végintézkedések készítése

Végrendelet Végrendelet készítése nem feltétlenül igényel ügyvédi közreműködést, hiszen akár a saját kezűleg írt és aláírt papír is érvényes végrendelet lehet, ha rendelkezik a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményekkel. Ha azonban szeretné, hogy végintézkedése mindenféleképpen olyan okiratban kerüljön rögzítésre, amelynél nem fordulhat elő, hogy érvénytelenség miatt alkalmatlan a megfelelő  Read more