Végintézkedések készítése

Végrendelet

Végrendelet készítése nem feltétlenül igényel ügyvédi közreműködést, hiszen akár a saját kezűleg írt és aláírt papír is érvényes végrendelet lehet, ha rendelkezik a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményekkel. Ha azonban szeretné, hogy végintézkedése mindenféleképpen olyan okiratban kerüljön rögzítésre, amelynél nem fordulhat elő, hogy érvénytelenség miatt alkalmatlan a megfelelő joghatás kiváltására, úgy javasoljuk, hogy forduljon ügyvédhez. Az általunk elkészített végrendeletek egy példányát a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásában is elhelyezzük, így a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző onnan is be tudja szerezni azt, nem fordulhat elő, hogy az elkészített okirat – amelyre akár hosszabb idő után lesz – szükség, már nem vagy cask nehezen lelhető fel.

Öröklési szerződés

Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. Az örökhagyó az öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet. A szerződésnek a más által írt végrendelet alaki érvényességi feltételeinek kell megfelelnie.

Halál esetére szóló ajándékozás

Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki követelményei irányadók.

További információ:

Hogyan bízhat meg minket?