Megtarthatjuk -e a hímes tojást? – a találás

 

Ha az évnek ebben a szakaszában erdőt-mezőt járva piros tojást találunk (esetleg más ingóságot), nem árt, ha tudjuk, hogy mikor tarthatjuk azt meg.

Ahhoz, hogy a más tulajdonában lévő dolog tulajdonjogát jogszerűen megszerezhessük, nem elég azt zsebre tennünk, a jogszabály részletesen előírja számunkra, hogy mik a teendőink ebben az esetben.

Ha feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot találunk és arra igényt tartunk, csak akkor tarthatjuk azt meg, ha előzetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és a dolog tulajdonosa a találástól számított egy éven belül a dologért nem jelentkezik.

A talált dolgot a dolog elvesztőjének, tulajdonosának 8 napon belül át kell adnunk, vagy ha nem tudjuk kideríteni, ki az, úgy a talált tárgyat a találás helye szerint illetékes jegyzőnek kell igazolás ellenében átadnunk. Amennyiben a polgármesteri hivatalban adjuk le a talált dolgot, akkor nyilatkoznunk kell arról is, hogy ha nem jelentkezik érte a tulajdonos, mi igényt tartunk -e a talált tárgyra.

A jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak, ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható. Amennyiben az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak kell átadni. Ilyenkor a kiadott dolgot a kellő állagmegóvás mellett használhatjuk, de az egy éves határidő elteltéig nem idegeníthetjük azt el, és nem adhatjuk használatba másnak.

Előfordul, hogy buszon, villamoson, múzeumban, moziban stb. azaz a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén találunk elvesztett tárgyat. Ebben az esetben a jogszerű eljárás az, hogy a dolgot az üzemeltető alkalmazottjának adjuk át késedelem nélkül. Az ilyen dolog tulajdonjogára nem tarthatunk igényt.

Ha a talált dolog – akár romlandósága miatt, akár pedig egyéb okból – nem tartható el, illetőleg nem őrizhető meg, a jegyző, illetőleg az üzemeltető annak az értékesítéséről haladéktalanul gondoskodik.

Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a találó mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa.A díj összegére nézve a bírósági gyakorlat irányadó, amely figyelembe veszi a dolog értékét is. Így pl. a kutya találója találódíjra általában nem jogosult, azonban a kutya tartásával felmerült költségeket lehet követelni.

Ha esetleg nem egyszerű húsvéti tojást találnánk, hanem a kiskertünket felásva egy Fabergé tojás bukkanna elő a földből, úgy nem a fenti, hanem a kincstalálásra vonatkozó szabályok szerint kell eljárnunk. 

Ha ugyanis valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. Ha az állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonát a találó szerzi meg; ellenkező esetben a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult. Ha a kincs a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg.