Hogyan olvassuk a tulajdoni lapot?

A tulajdoni lap rejtelmei

A tulajdoni lap egy hivatalos okmány, amely tartalmazza egy ingatlanra vonatkozó alapvető adatokat és információkat. Az ingatlan tulajdoni lapja az ingatlannal kapcsolatos legfontosabb dokumentum, amely tartalmazza az ingatlanazonosító adatokat, a tulajdonosok adatait, az ingatlan jellemzőit (pl. méret, típus, cím), a jogi helyzetet, valamint az ingatlanra vonatkozó korlátozásokat, terheket és jogokat.

A tulajdoni lap vezetéséért az illetékes helyi földhivatal felelős. Az ingatlan tulajdonjogának és jogi helyzetének ellenőrzése és tanulmányozása céljából fontos, hogy a tulajdoni lapot részletesen átnézzük és megértsük annak tartalmát, mielőtt vásárolunk, eladunk vagy bármilyen más tranzakciót végzünk egy ingatlannal.

A tulajdoni lap három részből áll, melyeket római számokkal jelölünk.

A tulajdoni lap I. része tartalmazza az ingatlan azonosító adatait. Itt található az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma, fekvése (külterület, belterület), az ingatlan jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az ingatlan területe valamint az ingatlanra vonatkozó egyéb azonosító információk. Lakás esetében a tulajdoni lapon megtaláljuk a lakás méretét, de pl. családi ház, vagy egyéb épületet esetén ne keressük annak méreteit a tulajdoni lapon, csak a telek méretét fogjuk megtalálni!


A tulajdoni lap II. része az ingatlan tulajdonosára vonatkozó adatokat tartalmazza. Itt találjuk a tulajdonos nevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét. A tulajdoni lap II. részében találjuk a tulajdonost megillető tulajdoni hányadot és a tulajdonszerzés jogcímét (pl. vétel, ajándék stb.) Ebből a részből tudjuk megállapítani azt is, hogy a tulajdonos mikor szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát.

A III. rész tartalmazza a terhek és korlátozások adatait: itt találhatók pl. az ingatlannal kapcsolatos terhek, például az adósságok, az adósságok miatt fennálló jogok (pl. jelzálogjog, végrehajtási jog stb.), azok a korlátozások, amelyek az ingatlan használatát korlátozzák (pl. elővásárlási jog, haszonélvezeti jog stb.).

A tulajdoni lap  bárki számára elektronikusan közvetlenül is beszerezhető, emiatt nem szükséges személyesen a földhivatalt felkeresni. Amennyiben esetleg papír alapú másolatra van szükség, ez az ország bármely pontján beszerezhető. Ügyfélkapus bejelentkezéssel a Földhivatal Online rendszeren keresztül  közvetlenül férhetünk hozzá földhivatali adatokhoz elektronikus bankkártyás díjfizetés mellett a hét minden napján, a nap 24 órájában. https://kau.foldhivatal.hu/auth/login

Kétféle tulajdoni lapot tudunk beszerezni. Az egyik elnevezése „szemle”, ez az aktuális, „élő” bejegyzéseket tartalmazza, míg a másik elnevezése „másolat”, amely a fennálló bejegyzések mellett a már korábbi, aktualitásukat vesztett , törölt bejegyzéseket is tartalmazza. Szerződéskötéshez (pl. adásvétel, ajándékozás stb.) a „szemle” tulajdoni lap általában elegendő szokott lenni.

Évente két tulajdoni lap lekérése ingyenes, minden további tulajdoni lap lekérés 3.000 Ft-ba kerül. Egy adásvétel során kétszer kell beszerezni a tulajdoni lapot, elsőként, amikor megadjuk a megbízást az ügyvédnek a szerződés előkészítésére (ez általában az eladó feladata, illetve költsége), másodszor pedig aláírás előtt az okiratot készítő ügyvéd tölti le (ennek költségét általában a vevő viseli.)

SOHA NE ÍRJUNK ALÁ OKIRATOT (pl. előszerződés, vételi szándéknyilatkozat stb.), NE ADJUNK ÁT PÉNZT (pl. foglalót) A TULAJDONI LAP ISMERETE NÉLKÜL! 

HA SZERETNÉNK MEGVENNI EGY INGATLANT, A DÖNTÉS MEGSZÜLETÉSÉT KÖVETŐEN RÖGTÖN FORDULJUNK ÜGYVÉDHEZ!