Category Archives: Polgári jog

A szomszéd rétje – a szomszédjogok

A mindennapi együttélés számos konfliktus forrása lehet, ezeket igyekeznek megelőzni, illetve vita esetére iránymutatást adni a szomszédjogokkal foglalkozó jogi rendelkezések. A jó szomszédi viszony megőrzésén túl az élet- és vagyonbiztonságot is szolgálja az a rendelkezés, hogy a tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más  Read more

Kérem vissza! – az ajándék visszakövetelése

Ajándékot leggyakrabban közeli családtagjainknak, hozzátartozóinknak adunk, de általában mindenképpen olyan személyt kívánunk ingyenes juttatásban részesíteni aki valamilyen szempontból fontos számunkra. Ha ellenértéket nem is várunk az ajándékért, de bizonyos elvárásaink lehetnek a megajándékozottal szemben, amelyeket adott esetben az ajándék visszakövetelése körében érvényre is juttathatunk. Az, hogy egyszerűen meggondoltuk magunkat az  Read more

Megtarthatjuk -e a hímes tojást? – a találás

  Ha az évnek ebben a szakaszában erdőt-mezőt járva piros tojást találunk (esetleg más ingóságot), nem árt, ha tudjuk, hogy mikor tarthatjuk azt meg. Ahhoz, hogy a más tulajdonában lévő dolog tulajdonjogát jogszerűen megszerezhessük, nem elég azt zsebre tennünk, a jogszabály részletesen előírja számunkra, hogy mik a teendőink ebben az  Read more

Vinné a szomszéd a lakásomat! – az elővásárlási jogról

Elővásárlási jog (vagy ahogyan kevésbé szakszerűen nevezik: elővételi jog) kapcsán gyakran meglepetésként éri a szerződő feleket az, hogy annak előírásai nagyban korlátozhatják a felek szerződéses akaratát. Érthető a szerződő felek szándéka, hogy ha már sikerült egymással megállapodniuk egy ingatlan adásvételében, akkor végső soron köztük jöjjön létre a szerződés, hiszen a  Read more

Hogyan olvassuk a tulajdoni lapot?

A tulajdoni lap rejtelmei A tulajdoni lap egy hivatalos okmány, amely tartalmazza egy ingatlanra vonatkozó alapvető adatokat és információkat. Az ingatlan tulajdoni lapja az ingatlannal kapcsolatos legfontosabb dokumentum, amely tartalmazza az ingatlanazonosító adatokat, a tulajdonosok adatait, az ingatlan jellemzőit (pl. méret, típus, cím), a jogi helyzetet, valamint az ingatlanra vonatkozó  Read more