Szerződések készítése

Ingatlan szerződések

Ingatlannal kapcsolatos szerződések  előkészítésekor az első lépés az ingatlan tulajdoni lapjának áttekintése, amelyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdoni helyzete és az ingatlanon fennálló terhek köre.

A tulajdoni lap alapján tudjuk megmondani, hogy esetleg milyen további okiratokra lehet még szükség a szerződés elkészítéséhez (pl. meghatalmazás, jelzáloggal terhelt ingatlan esetén banki igazolás a fennálló tartozás összegéről, vagy az elhunyt haszonélvező haszonélvezeti jogának törléséhez halotti anyakönyvi kivonat stb.).

A szerződés elkészítéséhez az alábbi személyes adatokra lesz szükségünk:

a szerződő felek neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi száma (a lakcímkártyán található), személyi igazolványának (útlevelének/jogosítványának) száma, lakcímkártya száma, adóazonosító jele, lakcíme

Adásvételi szerződés

Ingatlan adásvétele esetén a vételárban történt megegyezést követően fontos tisztázni a foglalóval kapcsolatos kérdéseket, a vételár kifizetésének ütemezését, a birtokba lépés körülményeit, szükség esetén a finanszírozó hitelintézet kiválasztása is megelőzi a szerződést. Ha ezek a körülmények még nem kellőképpen tisztázottak, vagy bármely más oknál fogva a végleges szerződést még nem lehet elkészíteni, akkor gyakran célszerű egy foglalóval megerősített adásvételi előszerződés készítése, amelyben a felek elkötelezik magukat egy végleges szerződés későbbi időpontban történő megkötésére. irodánk az előszerződés elkészítéséért külön ügyvédi munkadíjat nem számít fel.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén az eladók köteles az ún. energetikai tanúsítványt beszerezni a szerződéskötést megelőzően.

Ha mindezen dokumentumok illetve információk rendelkezésünkre állnak, úgy rövid határidővel elkészítjük az adásvételi szerződés tervezetét, amelyet erre irányuló kérés esetén e-mailben megküldünk a szerződő feleknek (vagy akár ügyvéd kollégának véleményezésre) és egyeztetjük a szerződés aláírásának időpontját.

A szerződés aláírása előtt tisztázhatók a még nyitott kérdések, majd az okiratot annak aláírását követően  rövid időn belül benyújtjuk az illetékes földhivatalhoz.

A szerződéskötéshez és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó költségek:

  • tulajdoni lap beszerzésének költsége:
  • ügyvédi munkadíj – a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes, általában a vevő viseli
  • földhivatali eljárás díja – 6.600 Ft helyrajzi számonként, a vevő viseli
  • vagyonszerzési illeték – a vevő viseli:
  • személyi jövedelemadó -az eladó viseli: bővebben
  • energetikai tanúsítvány díja:

Ajándékozási szerződés

A szükséges okiratok és információk az adásvételi szerződésnél leírtak szerint alakulnak, természetesen a szerződés ingyenessége miatti eltérésekkel, fontos azonban kiemelni, hogy az ajándékozási szerződés kapcsán is szükséges az ajándék értékének megjelölése (még akkor is, ha az ajándékozás a hozzátartozói viszonyra tekintettel illetékmentes)

Bérleti (lakásbérleti szerződés)

Egy egyszerű lakásbérleti szerződés elkészítése általában nem igényel ügyvédi közreműködést, esetleg a bérleti szerződés megszüntetése kapcsán lehetünk a segítségére.

Nagyobb értékű (üzleti, kereskedelmi) ingatlanok bérleti szerződésének elkészítésénél azonban a későbbi esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében  célszerű, hogy a szerződést ügyvéd készítése vagy véleményezze.

Tartási (életjáradéki) szerződés

Tartási szerződés alapján az eltartó az eltartott körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, az eltartott ellenérték teljesítésére köteles. Ez az ellenérték leggyakrabban az eltartott lakása, vagy más ingatlana, amelynek tulajdonjogát tehát az eltartott a szerződés megkötésével egyidejűleg átruház az eltartóra. Tekintettel ezen szerződések évekre (de akár évtizedekre is) kiható következményeire, szükséges az eltartott érdekeinek megfelelő biztosítékrendszerrel való körbebástyázása e szerződésbe. Így ha tartási kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, és az eltartó megfelelő biztosítékot nem ad, szükséges, hogy az ingatlanra a tartási jog teherként bejegyzésre kerüljön.

Életjáradéki szerződés annyiban különbözik a tartási szerződéstől, hogy annak alapján a kötelezett a jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a jogosult pedig ellenérték teljesítésére köteles.

További információ:

Hogyan bízhat meg minket?