Hogyan dolgozunk

„ Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre az egyik vagy a másik fél oldalán, ezek hogyan fogják egymást támogatni vagy éppen gyengíteni, mi lesz a bíróság állásfoglalása a per személyeinek szavahihetőségéről, végül pedig a bíró hogyan fogja mérlegelni a bizonyítékokat és milyen tényállást állapít meg – csupa bizonytalanság. Ennek forrása gyakran nem is az, hogy az érdekeltek szándékosan félre akarják vezetni a bíróságot, hanem az emberi észlelés, emlékezet és helyzetértékelés sajátossága. Több tanú ugyanarról az esetről gyakran tesz ellentétes vagy össze nem illő vallomást; a szembenálló felek gyakran szentül meg vannak győződve a maguk igazáról, s ezek az „igazak” gyakran logikailag kizárják egymást. Ha minden egyértelmű és kiszámítható lenne, mint az, hogy a szabadon eső test mekkora sebességgel gyorsul, akkor nem lenne szükség jogászokra, de jogra sem, hiszen viták sem volnának lehetségesek.” Szabó Miklós szerk. – Bevezetés a jog- és államtudományokba

Az ügyvédi megbízás nem eredménykötelem. Nem ígérjük, hogy megnyerjük a pert. Azt ígérjük, hogy lelkiismerettel, legjobb jogi tudásunk szerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük a pert.