A termőföld megszerzésének új szabályai

A 2014. május 1-én hatályba lépő új szabályozás szerint a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy, külföldi állam, vagy annak szerve, valamint (néhány kivételtől eltekintve) jogi személy. A jogszabály bevezeti a földműves fogalmát, s az elővásárlási jogok új rendszerével az ő földszerzésüket kívánja támogatni. Földműves az Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági...
No comments

Á, Bé, Cé, Dé…. avagy az energetikai tanúsítványról

Ahogy a mosógépeknél vagy a hűtőszekrényeknél, úgy az ingatlanoknál is vizsgálhatjuk azok energiahatékonyságát. Egy épületnél az energiahatékonyság azt jelenti, hogy , hogy az épület szokásos használata esetén a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez és a melegvíz-ellátáshoz mennyi energiára van szükséges. El kell készíttettni az ingatlan energetikai tanúsítványát minden új építésű épületre, illetve meglévő épület értékesítésénél vagy bérbeadásnál. (Igen, a hatályos jogszabályok szerint, ha “Kovács Úr” négy főiskolás részére bérbe kívánja adni a szüleitől örökölt egy...
No comments

Hogyan tegyük ki (jogszerűen) a nem fizető bérlőt a lakásból?

Még a legelővigyázatosabb tulajdonossal is előfordulhat, hogy olyan bérlőnek adja ki a lakását, aki aztán beszünteti a lakbérfizetést, és akivel szemben hatósági eszközökkel vagyunk  kénytelenek fellépni. Apró momentum, de annak érdekében, hogy jogszerű eljárásunk eredményes is lehessen, már a bérleti szerződés megkötésekor figyeljünk arra, hogy a bérlő minden személyes adata rögzítve legyen, nehogy egy hiányzó adat miatt húzódjon el aztán az ügy. Ha a bérlő a bérleti díjat a bérleti szerződésben megállapított határidőig nem fizeti...
No comments