A foglalóról

Ingatlan adásvétele esetén, ha az eladó és vevő már egymás tenyerébe csaptak, addig az időpontig, amíg nem kerül sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére, a szerződő felek leggyakrabban foglaló adásával illetve átvételével kívánják megerősíteni szerződéskötési szándékukat. A foglaló tehát egy olyan pénzösszeg, amelyet a szerződéskötési szándék megerősítéseként került átadásra, és mindkét fél tisztában van azzal, hogy ez az összeg foglalóknak tekintik. Mi minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy már a foglaló átadása során vegye igénybe irodánk...
No comments

A termőföldek haszonbérletével kapcsolatos perek

Az új Földforgalmi törvény a földhasználat területén is számos olyan  változást hozott, amelyek előreláthatólag nem csökkenteni, hanem növelni fogják a jogviták számát. Míg korábban a haszonbérleti szerződések kapcsán a haszonbérleti szerződés megszűnéséhez kapcsolódó peres ügyekben, illetve a haszonbérleti díj meg nem fizetéséhez kapcsolódó ügyekben járt el leggyakrabban a bíróság, az új törvényi szabályozás kapcsán a haszonbérleti szerződéshez kötődő jogviták köre minden bizonnyal „színesedni” fog. Tekintettel a föld használatához kötődő agrártámogatásokhoz, különös jelentősége van annak, hogy...
No comments

A császárnak ami a császáré II. – az ingatlan eladása után fizetendő jövedelemadóról

Az előző bejegyzésben írtak szerint (lásd.), azzal általában tisztában vannak a vevők, hogy ingatlan vásárlás esetén illetéket kell fizetni, az viszont gyakrabban éri meglepetésként az eladókat, hogy ingatlan átruházása esetén az eladónak személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezhet. Az illetéknél olvasott szabályhoz hasonlóan átruházás alatt itt sem csak az ingatlan eladását, hanem pl. a haszonélvezeti jog visszterhes alapítását, a haszonélvezeti jogról való lemondást is érteni kell. Az egyszerűség kedvéért én az ingatlan eladásához kapcsolódó alapvető adózási...
No comments