Egy új illetékkedvezményről

Lakás vásárlásánál már hosszabb ideje létezik egy olyan illetékkedvezmény, miszerint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.

Azaz, ha valaki eladott egy 8 millió forint értékű lakást, és vásárol egy 10 millió forint értékűt, akkor az illetéket a különbözetként keletkező 2 millió forint után kell megfizetnie. Negatív különbözet esetén, ha tehát valaki drágábbat adott el, és olcsóbbat vásárol, így nem keletkezik illetékfizetési kötelezettsége. Ez a szabály természetesen abban az esetben is alkalmazható, ha az eladott ingatlanban a vagyonszerző csak egy meghatározott tulajdoni hányaddal rendelkezett, míg az újonnan szerzett lakásban pl. 1/1 arányban lett tulajdonos, hiszen az illeték kiszabása a tulajdonjogok forgalmi értékének a különbözete alapján történik.

Eddig is volt lehetőség arra, hogy ha valaki vásárolt egy lakást, majd egy éven belül eladta a másik lakásingatlanát, akkor éljen ezzel a kedvezménnyel. Ezidáig azonban ennek a folyamata akként zajlott, hogy a vásárolt lakás után kiszabták az illetéket, azt általában be is kellett fizetni, majd ha egy éven belül valaki igazolta, hogy eladta a másik lakástulajdonát, akkor a kiszabott/kifizetett illeték törlését illetve visszafizetését lehetett kérni az adóhatóságtól.

Ehhez képest, 2015. január 1-től ha a magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentésig nyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti és kéri a kedvezmény figyelembevételét, akkor az adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, az illetékkiszabási eljárást pedig felfüggeszti. (Azaz a korábbiakhoz képest nem kell befizetni az illetéket, majd a másik lakás eladása után kérni annak visszatérítését.)

Ha a magánszemély az adásvételi szerződéssel igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az adóhatóság a felfüggesztett eljárást folytatja és az eladott és vásárolt lakás különbözete alapján kiszámítja a fizetendő illeték összegét.

Érdemes azonban megfontolni a döntést, és csak akkor szabad az illetékfizetéssel kapcsolatos eljárás felfüggesztését kérni, ha biztos valaki benne, hogy egy éven belül eladja a másik lakástulajdonát. Ha ugyanis a magánszemély a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdona értékesítésének tényét nem igazolja, akkor az állami adóhatóság amellett, hogy a vásárolt lakás forgalmi értéke után kiszabja az illetéket, továbbá – ezzel egyidejűleg – az illeték összege után, a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított pótilletéket is kiszab.

Comments are closed.