A foglalóról

Ingatlan adásvétele esetén, ha az eladó és vevő már egymás tenyerébe csaptak, addig az időpontig, amíg nem kerül sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére, a szerződő felek leggyakrabban foglaló adásával illetve átvételével kívánják megerősíteni szerződéskötési szándékukat. A foglaló tehát egy olyan pénzösszeg, amelyet a szerződéskötési szándék megerősítéseként került átadásra, és mindkét fél tisztában van azzal, hogy ez az összeg foglalóknak tekintik.

Mi minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy már a foglaló átadása során vegye igénybe irodánk közreműködését, mert ezzel elkerülhető egy esetleges későbbi jogvita az átadott összeg természete tekintetében (pl. hogy az adott összeg foglalónak vagy előlegnek minősül.) Ha tehát sikerült megállapodni az ingatlan vételárában, illetve a későbbi szerződés további lényeges elemeiben, de a végleges adásvételi szerződés megkötésére bármely okból még nem kerülhet sor, a foglaló átadását illetve az egyéb jognyilatkozatokat célszerűnek tartjuk ügyvéd által szerkesztett adásvételi előszerződésben rögzíteni. (Irodánk a “foglalózás” illetve az előszerződés írásba foglalásáért – a végleges szerződés elkészítésére kapott megbízás esetén – külön ügyvédi munkadíjat nem számít fel.)

Ha minden rendben megy, és sor kerül a végleges adásvételi szerződés megkötésére, úgy a foglaló összegét a vételárba be kell számítani.

Ha netalán a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. (Ha pl. tehát közbejön egy természeti katasztrófa, és összedől az ingatlan, a kifizetett foglaló egyszeres összegben visszajár a vevő részére.)

Ha a szerződés meghíúsulásáért a vevő a felelős, a kifizetett foglalót elveszti, ha a szerződés meghíúsulásáért pedig az eladó felelős, akkor a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni a vevő részére.

A foglalóval kapcsolatban két körülményre szeretnénk felhívni a figyelmet:

Az a körülmény, hogy a vevő nem kap hitelt az ingatlanvásárláshoz, minden esetben vevői érdekkörbe tartozik. Azaz, ha a vevő nem kap hitelt, és így a szerződésben kikötött határidőig nem tudja kifizetni a vételárat, majd ezért az eladó a jogszabályban írtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, a vevő az átadott foglalót elveszti. (A legtöbb banknál létezik úgynevezett előbírálat, célszerű lehet ennek igénybevétele.)

A másik, amire fel kell hívnunk a figyelmet, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a szerződést a felek közös megegyezéssel szüntetik meg ugyan, de valamelyik szerződő fél oldalán felmerülő ok vezetett a szerződés megszűntetéséhez. Ilyen esetben az átadott összeg továbbra is foglalóként viselkedik, azaz a meghiúsulásért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni.

A foglaló adása történhet készpénzben vagy átutalás útján, bizonyos esetekben indokolt lehet a foglaló ügyvédi letétbe helyezése útján foglalót adni/fizetni.

A foglaló szokásos mértéke általában 10%, de ettől a felek egyező megállapodással eltérhetnek. Ennek egyetlen korlátja van, a túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti.

Comments are closed.