Az új Földforgalmi törvény a földhasználat területén is számos olyan  változást hozott, amelyek előreláthatólag nem csökkenteni, hanem növelni fogják a jogviták számát. Míg korábban a haszonbérleti szerződések kapcsán a haszonbérleti szerződés megszűnéséhez kapcsolódó peres ügyekben, illetve a haszonbérleti díj meg nem fizetéséhez kapcsolódó ügyekben járt el leggyakrabban a bíróság, az...
Read more