Monthly Archives: February 2014

A közös ló háta – avagy a közös tulajdon megszüntetéséről

Ingatlanon fennálló közös tulajdon sokféle módon keletkezhet (pl. öröklés, közös építkezés, közös vásárlás). Gyakran előfordul a mindennapi életben, hogy olyan személyek kerülnek közös tulajdonba, akik e közös tulajdon fenntartását ilyen vagy olyan okból többet nem kívánják. Ha minden fél szándéka a közös tulajdon megszüntetésére irányul – és nincs vita a...
Read more

A termőföld megszerzésének új szabályai

A 2014. május 1-én hatályba lépő új szabályozás szerint a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy, külföldi állam, vagy annak szerve, valamint (néhány kivételtől eltekintve) jogi személy. A jogszabály bevezeti a földműves fogalmát, s az elővásárlási jogok új...
Read more