Monthly Archives: January 2014

Á, Bé, Cé, Dé…. avagy az energetikai tanúsítványról

Ahogy a mosógépeknél vagy a hűtőszekrényeknél, úgy az ingatlanoknál is vizsgálhatjuk azok energiahatékonyságát. Egy épületnél az energiahatékonyság azt jelenti, hogy , hogy az épület szokásos használata esetén a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez és a melegvíz-ellátáshoz mennyi energiára van szükséges. El kell készíttettni az ingatlan energetikai tanúsítványát minden új építésű...
Read more

Hogyan tegyük ki (jogszerűen) a nem fizető bérlőt a lakásból?

Még a legelővigyázatosabb tulajdonossal is előfordulhat, hogy olyan bérlőnek adja ki a lakását, aki aztán beszünteti a lakbérfizetést, és akivel szemben hatósági eszközökkel vagyunk  kénytelenek fellépni. Apró momentum, de annak érdekében, hogy jogszerű eljárásunk eredményes is lehessen, már a bérleti szerződés megkötésekor figyeljünk arra, hogy a bérlő minden személyes adata...
Read more

Tulajdoni lap

Ingatlannal kapcsolatos ügyekben az első dolgunk az ingatlan tulajdoni lapjának a beszerzése legyen. Ezt megtehetjük egyrészt úgy, hogy bemegyünk a földhivatalba és ha ismerjük az ingatlan helyrajzi számát, illetve pontos címét akkor 6.250 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése mellett kikérhetjük az ingatlan hiteles tulajdoni lapját. Ha esetleg nem ismerjük az...
Read more