Category Archives: Polgári jog

A termőföldek haszonbérletével kapcsolatos perek

Az új Földforgalmi törvény a földhasználat területén is számos olyan  változást hozott, amelyek előreláthatólag nem csökkenteni, hanem növelni fogják a jogviták számát. Míg korábban a haszonbérleti szerződések kapcsán a haszonbérleti szerződés megszűnéséhez kapcsolódó peres ügyekben, illetve a haszonbérleti díj meg nem fizetéséhez kapcsolódó ügyekben járt el leggyakrabban a bíróság, az...
Read more

Az új Ptk. és az ingatlanok

Amint az – talán – köztudott, március 15-én lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv, amely számos jogterületen komoly változást hoz, így pl. sokat lehet hallani az öröklési jog új szabályairól, vagy a cégjog átalakulásáról. Az ingatlanjog területén ilyen mélyre ható változásokat nem tartalmaz az új Ptk., inkább csak a már...
Read more

A közös ló háta – avagy a közös tulajdon megszüntetéséről

Ingatlanon fennálló közös tulajdon sokféle módon keletkezhet (pl. öröklés, közös építkezés, közös vásárlás). Gyakran előfordul a mindennapi életben, hogy olyan személyek kerülnek közös tulajdonba, akik e közös tulajdon fenntartását ilyen vagy olyan okból többet nem kívánják. Ha minden fél szándéka a közös tulajdon megszüntetésére irányul – és nincs vita a...
Read more