Category Archives: Agrárjog

A termőföldek haszonbérletével kapcsolatos perek

Az új Földforgalmi törvény a földhasználat területén is számos olyan  változást hozott, amelyek előreláthatólag nem csökkenteni, hanem növelni fogják a jogviták számát. Míg korábban a haszonbérleti szerződések kapcsán a haszonbérleti szerződés megszűnéséhez kapcsolódó peres ügyekben, illetve a haszonbérleti díj meg nem fizetéséhez kapcsolódó ügyekben járt el leggyakrabban a bíróság, az...
Read more

A termőföld megszerzésének új szabályai

A 2014. május 1-én hatályba lépő új szabályozás szerint a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy, külföldi állam, vagy annak szerve, valamint (néhány kivételtől eltekintve) jogi személy. A jogszabály bevezeti a földműves fogalmát, s az elővásárlási jogok új...
Read more